O firme

Vážení budúci partneri

Som veľmi rád, že Vám touto formou môžem predstaviť našu spoločnosť.

Ing. Peter JURÍK – RELASTAV som založil začiatkom roku 2004 spočiatku ako fyzickú osobu a v roku 2007 som zmenil jej formu na právnickú osobu s obchodným menom RELASTAV, s.r.o.,

Našou hlavnou činnosťou je a bola od počiatku stavebná výroba – pozemné staviteľstvo.

  • Stavby na kľúč
  • Nízkoenergeticé a pasívne budovy, stavby a domy
  • Nadstavba budov a domov
  • Prístavba budov a domov
  • Rekonštrucia a obnova budov a domov
  • Priemyselné a poľnohospodárske budovy a stavby
  • Nebytové budovy a stavby
  • V súčinnosti so stavebnou výrobou vieme zabezpečovať aj výkon stavebného dozora.

 

Centrom pozornosti sa už v prvopočiatkoch stala vysoká kvalita, dodržiavanie technologických postupov, harmonogramov prác a termínov. V dnešných ekonomických podmienkach je zároveň nevyhnutným predpokladom dosahovania úspešnosti aj dodržiavanie dohodnutých a zmluvných rozpočtov a cien.

Našim hlavným mottom je „spokojný zákazník“ čomu venujeme značné úsilie vo všetkých oblastiach stavebnej činnosti.

Pevne verím, že na základe zverejnených informácii získate potrebný prehľad o našej činnosti, o našich službách a aktuálnych novinkách.
V prípade akýchkoľvek otázok budem rád, ak sa na mňa bez váhanie obrátite.

S úctou

Ing. Peter Jurík, konateľ

Novostavby

Rekonštrukcie