Bytová a polyfunkčná výstavba

Nadstavba bývalej budovy STAVOINVESTA

POLYFUNKČNÝ DOM: nadstavba, zateplenie a ukončenie rozostavanej stavby

Dvojpodlažná bytovka v Dvoroch n/ž rok 2017

Dvojpodlažná bytovka v Dvoroch n/ž , pripravená na odovzdanie 2021