Prístavba a hrubá stavba

Prístavba staršieho vidieckedo rodinného domu

Dvojpodlažná prístavba k staršiemu jednopodlažnému domu na vidieku v okr. N. Zámky

Prístavba dvoch podlaží a rekonštrukcia / obnova jestvujúceho rodinného domu vidiek okr. Nové Zámky